Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete výslovný souhlas Lucii Vaňkové, IČ 01374834, dále jen „Správce“, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala vaše osobní údaje, které jsou ve formuláři uvedeny, a to za účelem zpracování poptávky či objednávky.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možné zpracování poptávky a objednávky. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce bude zpracovávat tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, elektronické snímky.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu info@lucievankova.cz